• +370 682 24218
  • info@menopiligrimai.lt

                                                                         

(English below)

Kathryn Frund (US)
Instaliacija            PALIESTA  PROTĖVIŲ  ŽEMĖ
Sintetiniai drabužiai, stiklo pluoštas, įrišimo juosta, žemėlapių smeigtukai, 365 cm x 670 cm
2021

Esu vizualiųjų menų menininkė, kurianti ekologinio meno instaliacijas ir asambliažus New Havene, CT, JAV. Mano senelis Napoleonas Kupka 1907 m. emigravo į JAV iš Lietuvos. Esu antros kartos lietuvių kilmės amerikietė. Prieš išvykdamas iš Lietuvos 1907 metais, mano senelis iš pradžių ruošėsi tapti kunigu. Imigravęs į Jungtines Amerikos Valstijas, jis atsisakė religijos studijų, vedė, sukūrė šeimą ir tapo batsiuviu.

2021 m. sukūriau didžiulę 300 cm aukščio ir 360 cm pločio Šiaurės Atlanto vandenyno, Šiaurės ir Baltijos jūrų žemėlapio instaliaciją, kurioje atsekamas mano senelio imigracijos iš Lietuvos į JAV 1908 m. kelias. Žemėlapyje, sukurtame iš šimtų perdirbtų drabužių, raudona gija pažymėta mano senelio kelionė laivu. Plaukdamas į rytus, į Ameriką, jis visam laikui nutraukė visus ryšius su savo šeima.

Negalėdama atvykti į Lietuvą, siūlau savo projektą papildyti interaktyviu komponentu. Mainais už apyrankę meno parodos lankytojas į pateiktą žurnalą įrašys savo vardą, miestą ir šalį. Iš šio žurnalo įrašų bus matyti, kiek toli šios apyrankės nukeliaus.

Nežinau, ar Lietuvoje liko kokių nors giminaičių, nes visi šeimos ryšiai nutrūko. Šiuo meno kūriniu tikiuosi simboliškai ir meniškai atkurti ryšį su savo protėvių žeme ir šeima. Medžiaginės apyrankės yra lytėjimo simboliai, simbolizuojantys viltį ir ryšį. Šis projektas – tai mano dvasinė piligrimystė atgal į Lietuvą.

Kathryn Frund

 

Kathryn Frund (US)

Instalation               TOUCHED ANCESTRAL LAND
Synthetic garments, fiberglass, binding tape, map pins, 365 cm x 670 cm
2021

I am a visual artist creating post-consumer, eco-art installations and assemblages in New Haven, CT, USA. My grandfather, Napoleon Kupka, immigrated to the United States from Lithuania in 1907. I am a second generation American of Lithuanian descent. My grandfather was initially studying to be a Roman Catholic priest before leaving Lithuanian in 1907. When he immigrated to the United States, he gave up his religious studies and chose to marry, raise a family, and became a shoemaker.

In 2021 I created a massive 30′ H x 36′ W map installation of the North Atlantic Ocean, Nord and Baltic Seas, which traces the immigration route my grandfather made from Lithuania to the USA in 1908. The map,  created from hundreds of recycled garments, include a red thread tracing the voyage my grandfather made by ship. As he sailed east to America, he permanently severed all connections to his family.

In the absence of a physical trip, I propose to add an interactive component to my project. In exchange for a wristband, the art visitor will record their name, city, and country in the provided journal. This journal records how far these wristbands will travel.

I do not know if any relatives remain in Lithuania because all family communication was lost. I hope to symbolically and artistically reconnect to my ancestral land and family through this artwork. The fabric wristbands are tactile symbols of hope and connection. This project is my spiritual pilgrimage back to Lithuania.

Kathryn Frund