• +370 682 24218
  • info@menopiligrimai.lt
Photo: Mantas Viržintas

Fotomeno konkursas

HOMO

 

Projekto aprašymas.

Žmogus yra viena iš istorinio proceso grandžių, išsaugantis  savyje visuomenės būvio transformacijas, tarsi atspaudas, kuriame  užsifiksuoja visų egzistavusių kartų patirtis. Kviečiame fotomenininkus kūrybiškai pažvelgti į žmogaus temą meninėje fotografijoje. Tai nėra vien portreto žanras, autoriams paliekama interpretacijos laisvė, žmogus gali vizualiai nedominuoti  nuotraukos kompozicijoje. Priimtinos netiesioginės sąsajos, menamos paralelės, sąlyginai laisvas šios  temos sprendimas.

 

Kūrinių pateikimo tvarka.
Vertinimo komisijai  autorius pateikia 3-5 darbus skaitmeniniame formate, sukurtus ne vėliau kaip 2017 metais . Prie fotografijos nurodomas kiekvieno darbo pavadinimas.
Darbai pateikiami JPG, PDF, TIFF formatais, ne mažesnės kaip 2500×1800 piks. kokybės.
Autorius taip pat privalo laiške nurodyti savo adresą, el. pašto adresą, tel. numerį.
Darbus prašome atsiųsti iki 2019 m. liepos 1 d. el. adresu  zemaitijoslegenda@gmail.com

Kūrinių atrankos principas.
Kūrinius parodai ir leidiniui atrinks kompetentinga komisija, kurią koordinuos:
Gintaras Česonis , Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno sk. pirmininkas
Tadas Kazakevičius, fotomenininkas, kelių prestižinių tarptautinių apdovanojimų laureatas

Darbų vertinimo kriterijai:
Profesionalumas, meninė vertė, darbų techninė kokybė.

Konkurso rezultatai.
Geriausių darbų autoriams skiriamos premijos, konkurso prizinis fondas 500 eur.
2019 metais bus surengtos  darbų parodos  Šiluvos meno bienalėje, Raseinių krašto istorijos muziejuje, Raseinių savivaldybėje.
Viso projekto geriausių darbų meninio albumo leidyba numatoma 2019 metų pabaigoje.

Organizatoriai.
Asociacija “Idėjų upė”, Raseinių rajono kultūros centras

Projekto partneriai.
Lietuvos fotomenininkų sąjunga, VŠį „Atrask Raseinius“, Raseinių krašto istorijos muziejus.

Informacija.
Projekto vadovas    Arūnas Kazlauskas  tel. +37068224218, el. p.  idejuupe@gmail.com

 

Photo Art contest
HOMO

 

Project description.
A man is one of historical process elements that preserves the transformations  of  society life, as a print captures the experience of all existed generations. We invite  photographers to take a creative look at the man theme in photography art. It is not just a genre of portrait, authors are  free in their interpretation , human can not visually dominate in the composition of the photo. Acceptable indirect links, parallel connections, relatively free solution of this theme.

 

Participation rules.

One author  presents 3-5 works in digital format created not later  2017.
Please sent the works  by email:

zemaitijoslegenda@gmail.com
The author must point out the title of picture and write contacts to communicate.
The best works will be present in exhibitions in Lithuanian Raseiniai district and published

in artistic album.